BGGZ trajecten

In de BGGZ ( basis generalistische geestelijke gezondheidszorg) doe ik kortdurende behandelingstrajecten met jong volwassenen, volwassenen en ouderen. Kortdurend betekent vijf, acht of twaalf gesprekken.
Ik heb met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Probleemgebieden

Probleemgebieden zijn o.a.:
  • depressie
  • stemmingsproblemen (o.a. in samenhang met onzekerheid en zelfwaardering)
  • angstproblematiek (faalangst, dwang, paniek)
  • AD(H)D- en Ass-gerelateerde problemen (stoornissen binnen het autistisch spectrum)
  • identiteitsproblematiek
  • problemen in relaties en vriendschappen
  • problemen met het ouder worden
  • weerbaarheidsproblemen (onvoldoende voor jezelf kunnen opkomen en grenzen stellen)
  • rouw- en verliesproblematiek

Uitgangspunten

Uitgangspunten in mijn manier van werken zijn, dat ik op uw klacht/probleem gefocust zal zijn en oplossingsgericht met u zal werken. Ik zal daarbij aansluiten bij u als persoon. En, als het in het kader van de behandeling noodzakelijk is, zal ik uw klacht/probleem met u als persoon in relatie brengen.