Vergoedingen en Tarieven

Een kortdurende behandeling binnen de BGGZ (Basis Generalistische Geestelijke Gezondheidszorg) valt onder uw basisverzekering. Voor een vergoeding is een verwijsbrief (voor de BGGZ) van uw huisarts nodig. Uw eigen bijdrage kan worden aangesproken. Voor de specifieke tarieven die uw zorgverzekeraar hanteert, kunt u uw zorgpolis inzien of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Niet alle klachten en problemen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer er sprake is van complexere en/of meervoudige problematiek kan de behandeling beter plaats vinden binnen de Specialistische GGZ (SGGZ). Wanneer u niet zeker weet of u met uw hulpvraag bij mij terecht kunt, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen via telefoon of e-mail.

BGGZ

Uw huisarts kan u voor psychische hulp verwijzen voor de Basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ)of de Specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) De BGGZ richt zich in de eerste plaats op uw klachten, die veelal licht of matig van karakter zijn. De SGGZ richt zich meer op problemen of klachten , die al langdurig bestaan of steeds terugkeren of een gecompliceerd karakter dragen.

Ik doe alleen kortdurende behandelingen in de Basis Generalistische Geestelijk Gezondheidszorg BGGZ, d.w.z. 5, 7 of 12 gesprekken. Ik heb met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Beroepscode

Behandelaren binnen onze beroepsgroep dienen zich te houden aan de beroepscode voor psychologen, zoals deze is opgesteld door de Nederlands Instituut van Psychologen( NIP). De geheimhoudingsplicht is een belangrijk onderdeel van de beroepscode. Alles wat besproken wordt tijdens de behandeling is strikt vertrouwelijk, wat betekent dat er nooit informatie naar derden gaat zonder uw schriftelijke toestemming. Wel heb ik het recht, zonder uw expliciete toestemming overleg te plegen met collega's en vakgenoten, in ondermeer intervisie- verband. Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan de geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt, dat ik iets met collega's bespreek, kunt u dat aangeven.

Uw rechten

Dossiervorming: De beroepscode schrijft mij voor een dossier bij te houden over het verloop van de behandeling. U mag uw dossier inzien en eventueel kopie├źn maken. U heeft het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. De beroepscode schrijft mij voor uw dossier tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten te bewaren.

Ontevreden: Als u niet tevreden bent over het verloop van de behandeling of over de bejegening of zijn er andere zaken die niet voldoen aan uw verwachtingen, dan is het belangrijk dat u me dat laat weten, dan kunnen we het bespreken.

Klachtenregeling: Indien u in de veronderstelling bent dat ik als behandelaar ernstig tekort geschoten ben, dan kunt u de klachtencommissie van het NIP benaderen. Uw klacht wordt dan door een onafhankelijk klachten commissie in behandeling genomen en getoetst aan de beroepscode van het NIP (Het Nederlands Instituut van Psychologen).

Kwaliteitsstatuut

Hier vindt u de link naar mijn kwaliteitsstatuut, waarin de praktijkvoering systhematisch beschreven staat. kwaliteitsstatuut

Aangesloten bij:

kop
images-1
romportaln